Inwestycje kolejowe usprawnią przewóz towarów przez wschodnią granicę

Artykuł sponsorowany PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Skład towarowy na rampie przeładunkowej w Siemianówce
Skład towarowy na rampie przeładunkowej w Siemianówce Autor: Anna Hampel, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przebudowują dwie szerokotorowe linie kolejowe na Podlasiu. Po nowych torach i wyremontowanym moście na zalewie Siemianówka jeżdżą już do Polski pociągi towarowe z Białorusi. Są także nowe, szerokie tory na prawie całym odcinku Sokółka – Kuźnica i dalej do granicy. Dzięki inwestycjom za ponad 343 mln zł brutto, więcej dłuższych i cięższych składów przejedzie przez wschodnią granicę.

Na szerokotorowej linii kolejowej nr 57 między Kuźnicą Białostocką a Sokółką i Geniuszami prowadzone są prace przy przebudowie, obok kursujących po normalnotorowej linii kolejowej nr 6 pociągów pasażerskich. Na szlaku Sokółka –Geniusze zdemontowano stare szyny i podkłady. Położonych zostało już kilkanaście km toru szerokiego. Montowane są nowe szyny i podkłady.

Inwestycja rozpoczęła się w czerwcu 2020 roku. W ramach modernizacji wymienionych zostanie łącznie 27 km torów, przebudowanych lub wyremontowanych będzie 16 obiektów inżynieryjnych. Bezpieczeństwo ruchu zapewni przebudowa 16 przejazdów drogowo-kolejowych oraz instalacja nowoczesnych urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Dzięki inwestycji możliwe będzie przywrócenie ruchu pociągów na szlaku Sokółka – Geniusze, wyłączonym z eksploatacji od 1992 r.

Zakończenie prac planowane jest w przyszłym roku.

Na linii kolejowej granica państwa – Zabłotczyzna zostało już wymienionych 20 km toru głównego, a nowe szyny, łączone w technologii bezstykowej, zapewniają mniejszy poziom hałasu. Remont objął również 13 obiektów inżynieryjnych – mostów i przepustów, prace prowadzone są na moście kolejowym w Narewce. Bezpieczeństwo ruchu kolejowego i samochodowego zapewniła przebudowa 12 przejazdów drogowo-kolejowych.

Na stacji w Siemianówce wyremontowano nastawnię, która aktualnie wyposażana jest w nowoczesne komputerowe urządzenia sterowania ruchem, co zwiększy poziom bezpieczeństwa i umożliwi obsługę większej liczby pociągów. Prowadzone są prace przy budowie oświetlenia torów w stacji Siemianówka, Mikłaszewo i Zabłotczyzna oraz inne roboty elektroenergetyczne. Zakończenie zasadniczej części prac na tej linii planuje się w marcu 2021 r., natomiast ostateczne zakończenie całości projektu, z uwagi na prowadzony równolegle uzupełniający projekt budżetowy na przejściu granicznym Siemianówka – Swisłocz, przewidywane jest w IV kwartale 2022 r.

Więcej towarów po szerokich torach

Przebudowa szerokotorowych linii kolejowych w województwie podlaskim to inwestycje ważne dla usprawnienia przewozów towarowych pomiędzy Polską i Białorusią, a także pomiędzy wschodem i zachodem Europy. Przewóz towarów przez granicę będzie szybszy i sprawniejszy – po torach będzie mogło kursować więcej pociągów z prędkością do 60 km/h. Stacje towarowe będą mogły przyjmować i obsługiwać cięższe i dłuższe pociągi o naciskach do 245 kN/oś (25 t/oś) i do 1050 m długości. Więcej towarów na torach to mniej ciężarówek na drogach i więcej korzyści dla środowiska, a także większe możliwości punktów przeładunkowych na terenie województwa.

Projekty: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 59 na odcinku granica państwa – Chryzanów (S)”, „Rewitalizacja linii kolejowej nr 57 na odcinku Kuźnica Białostocka – Geniusze (S)”, „Rewitalizacja linii kolejowej nr 923 na odcinku Bufałowo Wschód – Bufałowo (S)” są współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. / ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa

www.plk-sa.pl / www.plk-inwestycje.pl /

www.portalpasazera.pl / www.mapadotacji.gov.pl / www.rpo.wrotapodlasia.pl

Materiał oryginalny: Inwestycje kolejowe usprawnią przewóz towarów przez wschodnią granicę - Gazeta Współczesna

Dodaj ogłoszenie